bangkang walang direksyon

Standard

sakay na naman ng bangka, di alam kung sa pagdaong bababa sa pangpang, o tatanawin ko nalang ang daungan habang nakaupo at dinuduyan ng tubig ang sinasakyan.

sa pagdungaw sa mahinang umaagos na tubig, nakaharap ko ang mukhang di ko mabigyan ng pangalan, may kislap pa ba ang mga mata o ang kislap na nakikita ay repleksyong dala ng sikat ng araw…

ang mga bulaklak ba ay dagdag sa kagandahan ng paligid o ako ay naligaw lang sa mundong mapayapa?,may takot akong malaman na ang pagsayaw nila ay hindi para batiin ako kundi para sabihing di ka kelangan sa mundong ginagalawan ko. Ang hangin ba ay umiihip para magdala ng kaginhawaan o ito’y damdaming malamig na bumabalot ngayon sa dibdib?

sa panahong wala akong direksyon, magpapalutang nalang ako..umaasang sa susunod na daungan may haligi nang hahawak ng tali sa bangkang sinasakyan…. at kamay na handang umalalay pag binitiwan na ang sagwan habang dumadaong sa pangpang.

Advertisements

38 responses »

    • salamat kapitan hook!

      hmmm, sa tingin ko ikaw ang higit na nakakaintindi ng mga salitang nakamarka dito… na pwedeng ang laman ng mga salita ay hindi lamang nanggaling sa sumulat kundi pwedeng sa kabuo-an ng paligid na nakikita nya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s