kapayapaan sa drowing mo

Standard

Ang sining ay nalikha dahil sa paghahanap ng tao ng kalayaang mailabas ang nararamdaman. Sa sining nagiging malaya ang nasa likod ng letra ng bawat tula at awitin. Sa sining may kulay ang bawat karanasan at ang sining ay isang paraan para magpalaganap ng isang adbokasiya.

Ang Asia America Initiative ay isang grupo na may proyektong layunin ay mapalaganap ang kapayapaan sa Mindanao sa pamamagitan ng pag-gawa ng Longest Peace Mural na tinatanyang aabot ng 3,770 metro ang haba. Ito ay ang Lakbay para sa kapaYapAan sa EDSA na magaganap ngayong May 26, 2013, alas-sais ng umaga sa People Power Monument, EDSA, Quezon City. Ang proyekto ay naglalayon na ipaabot sa bawat Filipino na pwedeng maki-isa sa pagpapalaganap ng kapayapaan kahit sa simpleng paraan.

I-drowing mo ang nararamdaman mo. Kulayan mo ang paniniwala mo at isa-larawan mo ang kapayapaan na gusto mo. Lahat ay inanyayahan para maki-isa sa gawain. Sino ka man, ano man ang posisyon mo komunidad sa pagdrowing lahat ay magiging pantay-pantay. Sa drowing mo boses ng karamihan ang naipahayag mo.

Walang mawawala sayo kung sasali ka, bagkus nakatulong ka pa sa simple at munting paraan. πŸ™‚

Calling for Volunteers for the longest peace mural in the world

Advertisements

6 responses »

  1. Kung pagmamasdan mo ngayon ang nangyayari sa kasalukuyan baka ikabigla mo ang mga nag-sulputang pader na humihiwalay sa mga may kapangyarihan at sa mga dahilan kung bakit sila may kapangyarihan. Wala na ang matatag na pagkakapitbisig na siyang pinarupok ng kanikaniyang pinaniniwalaan. Kailan ko kaya makikita ang langit na nakita mo noon?

  2. Kung sana’y may talento akong maiaambag sa mga ganitong endeavor. Kaya lang, ni hindi ako marunong gumuhit kahit ng isang tuwid na linya nang walang gamit na ruler hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s