Tag Archives: Asia America Initiative

kapayapaan sa drowing mo

Standard

Ang sining ay nalikha dahil sa paghahanap ng tao ng kalayaang mailabas ang nararamdaman. Sa sining nagiging malaya ang nasa likod ng letra ng bawat tula at awitin. Sa sining may kulay ang bawat karanasan at ang sining ay isang paraan para magpalaganap ng isang adbokasiya.

Ang Asia America Initiative ay isang grupo na may proyektong layunin ay mapalaganap ang kapayapaan sa Mindanao sa pamamagitan ng pag-gawa ng Longest Peace Mural na tinatanyang aabot ng 3,770 metro ang haba. Ito ay ang Lakbay para sa kapaYapAan sa EDSA na magaganap ngayong May 26, 2013, alas-sais ng umaga sa People Power Monument, EDSA, Quezon City. Ang proyekto ay naglalayon na ipaabot sa bawat Filipino na pwedeng maki-isa sa pagpapalaganap ng kapayapaan kahit sa simpleng paraan.

I-drowing mo ang nararamdaman mo. Kulayan mo ang paniniwala mo at isa-larawan mo ang kapayapaan na gusto mo. Lahat ay inanyayahan para maki-isa sa gawain. Sino ka man, ano man ang posisyon mo komunidad sa pagdrowing lahat ay magiging pantay-pantay. Sa drowing mo boses ng karamihan ang naipahayag mo.

Walang mawawala sayo kung sasali ka, bagkus nakatulong ka pa sa simple at munting paraan. 🙂

Calling for Volunteers for the longest peace mural in the world

Advertisements